Het manen trekken, om je paard bijvoorbeeld te toiletteren voor een wedstrijd, wordt niet door ieder paard op prijs gesteld. Maar paarden hebben geen pijnsensoren aan de wortels van hun manen, zoals mensen en het is dan ook niet te vergelijken met het trekken aan haren bij mensen. Ruiters die leren springen, gebruiken de manen vaak als hulpmiddel om op de juiste manier over een hindernis te springen. Manen worden getrokken om een zo natuurlijk mogelijk resultaat te krijgen. Sommige paarden ondergaan dit zonder tegenzin, maar andere paarden laten zeker merken er niet van gediend te zijn. Ze voelen dan geen echte pijn, maar houden niet van het gevoel dat er aan hun manen wordt getrokken.